Ludzas draudzeVarakļānu Sv. Krusta draudzeViļānu draudze
IEVADS | KONTAKTI | LAPAS KARTE
Mums ir jauna nodaļa: Kapusvētki. Aicinām pieteikties: JAUNUMIEM, informācijas saņemšanai Jūsu e-pastā, par notikumiem draudzēs...!
JAUNUMIPar draudziKAIMIŅU DRAUDZESKapusvētki un svecīšu vakariSvētdarbībasBibliotēkaSvētrunasZIEDOJUMI 
Esiet laipni aicināti uz Rēzeknes Sv. Trīsvienības draudzes baznīcu

Luters katrai dienai - 4. oktobris

Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. (Mt. 6:11)

Svētajam Dieva vārdam Rakstos tiek dots daudz nosaukumu - neskaitāmi daudzo šā Vārda tikumu un darbu dēļ. Tas tiek saukts par garīgo zobenu, ar kuru mums jāstājas pretī velnam un visiem garīgajiem ie­naidniekiem. Tas tiek saukts par gaismu, par debesu rasu, par rīta lietu, par vakara lietu, zeltu un sudrabu, par zālēm, drēbēm, rotu un vēl citos līdzīgos vārdos. Dieva vārds tiek saukts arī par maizi, jo tas baro, uztur un stiprina dvēseli. Un arī te nav jādomā tikai par maizi vien; jo, kā ar miesīgo maizi Raksti izteic visu, kas kalpo kā barība miesai, lai cik dažādi ir šie ēdieni, - tāpat garīgā maize ir visa dvēseles barība, lai cik daudzveidīga tā būtu. Uz zemes ir dažādas dvēseles, un tām nav vienādas vajadzības un spējas, tomēr Dieva vārds katrai no tām dod visu, kas nepie­ciešams. Ja savāktu vienkopus visu ķēniņu vissmal­kākos ēdienus, tie nespētu līdzināties visniecīgāka­jam vārdiņam, kas nāk no Dieva mutes. Tādēļ Kungs Kristus Evaņģēlijā sauc Dieva vārdu par ķēniņa mielastu (Mt. 22:2 utt.) un Jesaja par lepnu un bagā­tīgu mielastu (Jes. 25:6). Šī maize, vārds un barība nav neviens cits kā Jēzus Kristus, pats mūsu Kungs, kā Viņš saka: "Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no Debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi." (Jņ. 6:51)

"ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. (Jņ. 15:5)
2017.08.29 15:33 lasīt vairāk 
Jēzus viņam saka: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani..." (Jņ. 14:6)
2017.06.28 10:24 lasīt vairāk 
ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! /Jņ 11:25-26/
2017.04.23 23:40 lasīt vairāk 
"Tas Kungs patiesi augšāmcēlies…" /Lk 24:34/
2017.04.23 23:15 lasīt vairāk 
"Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Viņš nav šeit, bet ir augšāmcēlies.” Lk.24:5 – 6
2017.04.08 14:52 lasīt vairāk 
"ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.” Jņ. 14:6
2017.04.08 14:31 lasīt vairāk 
"Jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzālemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam." Ap.d.1:8
2017.02.03 19:57 lasīt vairāk 
Tradicionālā Ziemassvētku eglīte..;)
2017.01.25 10:03 lasīt vairāk 
"ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt." (Jņ.15:5)
2017.01.15 22:49 lasīt vairāk 
Jēzus viņam saka: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani." (Jņ. 14:6)
2017.01.15 22:08 lasīt vairāk 
«« 11 12 13  14

Dienišķā maize

Sargi mani, Dievs, jo es tveros pie Tevis.
Ps 16:1

Neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā.
Mt 6:13

1Ķēn 21:17–29 1Kor 1:20–31 Mt 4:12–17

Kalendārs

Pieteikties jaunumiem

Vārds:
E-pasts:
  Pieteikties
© 2014»