Ludzas draudzeVarakļānu Sv. Krusta draudzeViļānu draudze
IEVADS | KONTAKTI | LAPAS KARTE
Aicinām pieteikties: JAUNUMIEM, informācijas saņemšanai Jūsu e-pastā, par notikumiem draudzēs...!
JAUNUMIPar draudziKAIMIŅU DRAUDZESSvētdarbībasBibliotēkaSvētrunasKarteGalerijaZIEDOJUMI 

Luters katrai dienai - 21. novembris

Augstie priesteri saistīja Jēzu, aizveda un nodeva Viņu zemes pārvaldniekam Pilātam. (Mt. 27:2)

Pilāts vienmēr bija ļāvis Jēzum sludināt un darīt brīnumus, neceldams nekādus iebildumus. Bet augstie priesteri, šis neprātīgais p?lis, rīkojās tā, ka Pilātam jāuzstājas tiesneša lomā, un Kristus tiek pie viņa atvests kā ļaundaris. Tā notiek vēl šodien. Kunga Kristus niknākie ienaidnieki ir neprātīgie ga­rīdznieki; kad viņi atzinuši par ķecerību to, kas tiem nav pa prātam, tie lūko sarīdīt pret Evaņģēliju šīs pasaules varenos. Nu valdniekiem jākļūst par šo ķe­ceru bendēm un, uzklausot sūdzības un apsūdzības, jāaptraipa rokas ar nevainīgām asinīm. Tev tas jāpacieš, tu, dievbijīgais kristieti! Ar tavu Kungu Kristu viņi rīkojušies tāpat - pateicies Dievam, ka esi cienīgs Viņa vārda dēļ nest tādu krustu. Kristīgās ticības liekuļotāji mūs līdz ar pašu Kristu uzskata par nemiera cēlājiem un izskaidro mūsu mācību tā, it kā no tās celtos visas nelaimes. To mums nākas pieredzēt, un pie tā jāpierod. Kad jūdi sita krustā Kristu, kad viņi nomētāja ar akmeņiem Stefanu, tiem abiem - Kungam un Viņa kalpam - bija jānes ne­miera cēlāja un Dieva zaimotāja vārds. Rakstos šādu piemēru ir bezgala daudz.

Draudzes teatralizēta kostīmu performance par Mārtiņu Luteru un Vitenbergas tēzēm, sestdien 28. oktobrī plkst. 17:00...
2017.10.25 10:40 lasīt vairāk 
21. oktobrī, plkst. 18:00; Varakļānu Sv. Krusta evaņģēliski luteriskajā baznīcā
2017.10.13 16:14 lasīt vairāk 
30. septembrī, plkst. 11.00 notika Balvu evaņģēliski luteriskās baznīcas kā Daugavpils diecēzes Prokatedrāles iesvētīšanas un Daugavpils diecēzes 10 gadu pastāvēšanas pateicības dievkalpojums...
2017.10.03 09:52 lasīt vairāk 
"ES ESMU dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam." (Jņ. 6:35)
2017.08.29 15:57 lasīt vairāk 
"ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma." (Jņ. 8:12)
2017.08.29 15:54 lasīt vairāk 
"ES ESMU labais gans" (Jņ. 10:14)
2017.08.29 15:45 lasīt vairāk 
"ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. (Jņ. 15:5)
2017.08.29 15:33 lasīt vairāk 
Jēzus viņam saka: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani..." (Jņ. 14:6)
2017.06.28 10:24 lasīt vairāk 
ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! /Jņ 11:25-26/
2017.04.23 23:40 lasīt vairāk 
"Tas Kungs patiesi augšāmcēlies…" /Lk 24:34/
2017.04.23 23:15 lasīt vairāk 
1  2 3

Dienišķā maize

Labi vīram, kas devīgi aizdod, kas savas lietas taisnīgi kārto.

(Ps 112:5)

Kā jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet viņiem.

(Lk 6:31)

Ezr 5:1–17; Atkl 4:1–11; Mt 13:1–9


Kalendārs

Pieteikties jaunumiem

Vārds:
E-pasts:
  Pieteikties
© 2014»