Ludzas draudzeVarakļānu Sv. Krusta draudzeViļānu draudze
IEVADS | KONTAKTI | LAPAS KARTE
Aicinām pieteikties: JAUNUMIEM, informācijas saņemšanai Jūsu e-pastā, par notikumiem draudzēs...!
JAUNUMIPar draudziKAIMIŅU DRAUDZESSvētdarbībasBibliotēkaSvētrunasKarteGalerijaZIEDOJUMI 
Esiet laipni aicināti uz Rēzeknes Sv. Trīsvienības draudzes baznīcu

Luters katrai dienai - 8. aprīlis

Un, pie Jēzus nogājuši, tie Viņu mīļi lūdza, sacī­dami: "Viņš ir vērts, ka Tu viņu paklausi, jo viņš mīl mūsu tautu un mums ir uzcēlis šo sinagogu." (Lk. 7:4-5)

Lai velnam tiktu nodarīts īsti sāpīgs zaudējums, tad vajadzētu notikt tā, ka jaunie ļaudis uzaug īstā Dieva atziņā, mācīdamies un izplatīdami Dieva vārdu. Tādēļ es lūdzu jūs, mani mīļie kungi un drau­gi: Dieva un nabaga jaunatnes dēļ, neuzskatiet šīs lietas par mazsvarīgām, kādas tās tagad daudziem šķiet, jo viņi nesaskata pasaules valdnieka nodomus. Tā ir liela un nopietna lieta, kas Kristum un visai pasaulei ir ļoti nozīmīga, proti - ir nepieciešams dot jaunajiem ļaudīm padomu un palīdzēt. Mīļie kungi! Ja ik gadu tiek atvēlēts tik daudz līdzekļu ieroãiem, ceļiem, aizsprostiem un neskaitāmām citām lietām, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu pilsētām laicīgu mieru un labklājību, kādēļ tad nevarētu veltīt tikpat vai vēl vairāk nabaga jaunatnei, lai kaut viens vai divi krietni vīri varētu tikt uzturēti kā tās skolotāji?

"ES ESMU dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam." (Jņ. 6:35)
2017.08.29 15:57 lasīt vairāk 
"ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma." (Jņ. 8:12)
2017.08.29 15:54 lasīt vairāk 
"ES ESMU labais gans" (Jņ. 10:14)
2017.08.29 15:45 lasīt vairāk 
"ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. (Jņ. 15:5)
2017.08.29 15:33 lasīt vairāk 
Jēzus viņam saka: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani..." (Jņ. 14:6)
2017.06.28 10:24 lasīt vairāk 
ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! /Jņ 11:25-26/
2017.04.23 23:40 lasīt vairāk 
"Tas Kungs patiesi augšāmcēlies…" /Lk 24:34/
2017.04.23 23:15 lasīt vairāk 
"Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Viņš nav šeit, bet ir augšāmcēlies.” Lk.24:5 – 6
2017.04.08 14:52 lasīt vairāk 
"ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.” Jņ. 14:6
2017.04.08 14:31 lasīt vairāk 
"Jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzālemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam." Ap.d.1:8
2017.02.03 19:57 lasīt vairāk 
1 2 3 4  5 6

Dienišķā maize

Dod atkal man prieku, ka Tu mani glāb, spēcini mani ar labprātīgu garu.

(Ps 51:14)

Jūsu bēdas pārtaps priekā.
(Jņ 16:20)

Rdz 2:1–9; 2Kor 1:23–2:11; Mk 12:1–11


Kalendārs

Pieteikties jaunumiem

Vārds:
E-pasts:
  Pieteikties
© 2014»